Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki Nr ewid. 445/5 wraz z rozbiórką istniejących budynków gospodarczo – garażowych oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej na działce Nr ewid. 469/10 w Nakle nad Notecią. 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – War. udz. w post.

Załącznik Nr 3 – O wykluczeniu-ośw. skrócone

Załącznik Nr 3a – Ośw. podmiotów i podwykonawców

Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie

Załącznik Nr 5 – Przynależność do gr. kapitałowych

Załącznik Nr 6 – Wykaz robó

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Pozwolenie na budowę

Dokumentacja geologiczna

kosztorys ofertowy instalacje elektryczne

kosztorys ofertowy ogólnobudowlany

kosztorys ofertowy pzt

Specyfikacja elektryczna

STWIOR

Projekt arch.-bud.

Rysunki techniczne

Rysunki cz 1
Rysunki cz 2
Rysunki cz 3
Rysunki cz 4
EE_Wielorodzinny Nakło 09-08-2018.dwg

PB_Nakło Bydgoska

Projekt instalacji sanitarnych

Pismo 1
Pismo 2
Mapa zagosp. terenu
Projekt wod-kan
Wizualizacja 1
Wizualizacja 2

Przekrój przez utwardzenie

PZT 2

rys. A-1 U – schemta szablonu ogrodzenia

rys. A-12 Elewacja północno-zachodnia

rys. K-05 strop

rys. K-1 U

C.O. parter

C.O. I piętro

C.O. II piętro

C.O. III piętro

Rzut dachu

Rzut dachu – C.O.

Opis techniczny c.o. zamienny

SST-11 Instalacja c.o.

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej