Aktualny stan prawny i organizacyjny, opis spółki, podstawowe dane

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią została zawiązana zgodnie z uchwałą Nr XII/117/2003 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 30 września 2003 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Administracji Domów Mieszkalnych w celu utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W uchwale określono zakończenie likwidacji Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2003 r., a rozpoczęcie działalności Spółki na dzień 01.01.2004 r.

Akt założycielski Spółki został sporządzony dnia 17.11.2003 roku w formie aktu notarialnego Rep. A nr 5424/2003. Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2019 wynosił 3.155.500,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), który dzieli się na 6311 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182875, z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7A.

Organa Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest reprezentowane, do czasu posiadania 100% udziałów przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Pana Sławomira Napierałę.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest reprezentowane, do czasu posiadania 100% udziałów przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Pana Sławomira Napierałę.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków,
w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1. Czesław Błaszczyński przewodniczący
2. Karol Górski
3. Marek Kościński

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków,
w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1. Czesław Błaszczyński przewodniczący
2. Karol Górski
3. Marek Kościński


Zarząd

Zarząd Spółki funkcjonuje jako jednoosobowy, w składzie:
Prezes Zarządu Szymon Rostkowski


Zarząd

Zarząd Spółki funkcjonuje jako jednoosobowy, w składzie:
Prezes Zarządu Szymon Rostkowski,