Informacja – w związku z epidemią.

Szanowni Państwo!

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, jak również Gminy Nakło nad Notecią, mając na uwadze dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawców za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników, jak również Interesantów – przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, informuję, iż rozliczenie wody za I kwartał 2020 r. nastąpi wraz z rozliczeniem za II kwartał 2020 r. Wobec powyższego proszę o niedostarczanie stanów wodomierzy na koniec przypadającego kwartału.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu NADM Sp. z o. o.
Szymon Rostkowski