O firmie
HISTORIA

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. została zawiązana zgodnie z uchwałą Nr XII/117/2003 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 30 września 2003 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Administracji Domów Mieszkalnych w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uchwale określono zakończenie likwidacji Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2003 r., a rozpoczecie działalności Spółki na dzień 01.01.2004 r. Spółka nie jest nastepcą prawnym zlikwidowanego Zakładu Budżetowego ADM. Akt załozycielski Spółki został sporządzony w dniu 17.11.2003 r. w formie aktu notarialnego. Obecnie Spółka prowadzi głównie działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Nakło nad Notecią, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych jak również będących w tzw. "administracji zleconej" posiadając wymagane prawem ubezpieczenie OC i zatrudniając pracowników z licencją wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wykonuje także roboty budowlane głównie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

ORGANA SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólników

Do momentu posiadania przez Miasto i Gminę Nakło n/Notecią 100% udziałów w Spółce, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pan Sławomir Napierała.

2. Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Czesław Błaszczyński
Zastępca Przewodniczącego - Sławomir Sobczak
Sekretarz - Karol Górski

3. Zarząd

Prezes Zarządu - Szymon Rostkowski
Dbaj o ekologię! U nas możesz wrzucić zużyte swietlówki.

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Noteciš www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sšd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT
Nasza strona wykorzystuje cookies, można je kontrolować w ustawieniach przegladarki.